Wednesday, April 16, 2008

Т. Алтай: Эр хүн танаас

Эр хүн танаас
Эгэл хэрнээ их далай шиг давалгаалах
Нулимстай бас нууцтай
Намар шиг сэтгэлийг хайнам!

Эр хүн танаас
Эрчтэй хэрнээ эрхлүүлж тоглодог
Цэнгэг бас цахилгаантай
Цастай өвөл шиг хатан зоригийг хүлээнэм!

Эр хүн танаас
Эхэлдэг хэрнээ дуусдаггүй
Үдшийн бас үүрийн цолмонтой
Уран хавар шиг ухааныг эрнэм!

Эр хүн танаас
Эрхгүй нарыг санагдуулах
Илчтэй бас илбэтэй
Ээж зун шиг инээдийг хүснэм!

No comments: