Thursday, February 21, 2008

Д. Болдхуяг: Гэмшил

Ж.С: Маш сонирхолтой сэтгэлгээгээр бичсэн байна.

Өчигдөрхөн чамайг бодоод харанхуйн дунд суулаа
Өнгөрснийг нэхэн дурсаад дүрэлзэн шатаж байжээ
Өчнөөн удаа согтуураад уйлж дуулж гуньжээ
Өндөр хундага түшээд уйтгарт автаж явжээ

Өнгөрснийг нэхэн дурсаад харанхуйн дунд суулаа
Өчнөөн удаа согтуураад дүрэлзэн шатаж байжээ
Өндөр хундага түшээд уйлж дуулж гуньжээ
Өчигдөрхөн чамайг бодоод уйтгарт автаж явжээ

Өчнөөн удаа согтуураад харанхуйн дунд суулаа
Өндөр хундага түшээд дүрэлзэн шатаж байжээ
Өчигдөрхөн чамайг бодоод уйлж дуулж гуньжээ
Өнгөрснийг нэхэн дурсаад уйтгарт автаж явжээ

Өндөр хундага түшээд харанхуйн дунд суулаа
Өчигдөрхөн чамайг бодоод дүрэлзэн шатаж байжээ
Өнгөрснийг нэхэн дурсаад уйлж дуулж гуньжээ
Өчнөөн удаа согтуураад уйтгарт автаж явжээ

No comments: