Tuesday, September 11, 2007

Ганц хоёр сонирхолтой тоонууд

GSM Association гэж нэг газар байдаг юм байна. Тэдний гаргасан мэдээллээс олж үзлээ.
GSM ситемийн утаснуудаас Nokia 1100 дэлхий дээр хамгийн олон тоогоор зарагдсан утас байдаг гэнэ.
2.5 тэрбум хүмүүс энэ системийн үйлчилгээг ашиглан ярьж байна. Үүнээс зөвхөн Хятад улс гэхэд л 445 сая GSM гар утас хэрэглэгчтэй.
Өдөр бүр 7 тэрбум мессеж гар утаснаас гар утас руу нисдэг гэнээ, барагцаалахад тэр 2.5 тэрбум хэрэглэгч бүр өдөрт дунджаар 3 удаа мессежддэг гэсэн үг.

No comments: